Vid all fönster och dörr renovering till äldre byggnader till exempel kyrkor och slott följer vi alltid metoder som är förenliga med det kulturarv som vi är med och förvaltar. Varsam renovering och speciellt utvalt material är viktiga komponenter för att slutprodukten ska bli bra.